Inscripcions

  Nom de la Regata
  Modalitat:
  Tipus:

  Qui s'inscriu:
  Correu electrònic:

  Nom embarcació:
  Nº de Vela:
  Model:
  Club:

  (camps obligatoris)

  Nom del Patró:
  Telèfon Patró:
  Email Patró:

  Titulació del patró:
  Certificat RI:
  Certificat de navegabilitat:
  Comprobant ingrés:
  Rebut assegurança en vigor:


  Com a participant de la regata, el firmant i qualsevol membre de la seva tripulació, relleva expressament al Club Vela Mataró i al Comitè Organitzador de la regata, de tota responsabilitat, ja sigui per accident personal o material com a conseqüència de la participació en la regata. Accepto sotmetre’m al Reglament Internacional de Regata, les prescripcions de la F.E.V. a les de la Classe i a les instruccions de Regata.